bandoneon - workshops - arrangementen

Walton/Van Duinen in Pulchri, Den Haag

coverExtaze7
Extaze is een vrij nieuw literair tijdschrift met als basis Den Haag. Samen met Mirek Walton speel ik een kort concert bij de presentatie van het nieuwste nummer. Het thema van dit nummer is „de mens in de afgebakende ruimte”. We leven in een controle-maatschappij, waarin we het idee hebben dat we vrij zijn,
maar in feite keurig doen wat de markt ons voorschotelt. Hoe kunnen we aan deze disciplinering ontsnappen en een vorm van zelfstilering vinden, een vorm van autonomie? Door verantwoordelijkheid voor je daden te ontwikkelen op beperkte schaal?

Donderdag 11 juli 2013, 20:00
Pulchri Studio
Lange Voorhout 15, Den Haag
entree € 5